Quảng cáo bằng các thông điệp độc lập với chương trình

Các Quảng cáo truyền hình được lồng khung trong một chương trình hay tiết mục truyền hình thường đựơc diễn ra trên các mạng quốc gia và ...

  Quảng cáo truyền hình chỉ mới bắt đầu ở Việt Nam

  Hiện nay tại thị trường VN đội ngũ kỹ thuật hậu kỳ đã được trang bị các thiết bị tương đối hiện đại có thể thực hiện các phim quảng cáo ...

   Hình thức kịch bản phim quảng cáo

   Tôi thành thực khuyên những ai đang định viết kịch bản làm phim quảng cáo là ngay từ đầu hãy dùng mềm dùng cho việc viết kịch bản chứ ...
    Load More