ke-sat

Cán bộ lưu trữ cần lưu ý khi làm việc trong kho lưu trữ

Cán bộ lưu trữ cần lưu ý khi làm việc trong kho lưu trữ để đảm bảo mọi hoạt động đều hiệu quả cao nhất cũng như để hồ sơ , tài liệu ...
    Load More