Biện pháp phòng trừ bệnh đốm nâu lúa

Cùng một lượng phân nếu bón lót toàn bộ hoặc bón tập trung vào giai đoạn đầu thì bệnh năng hơn so với bón rải ra nhiều lần.

Thời vụ gieo cây có ảnh hưởng tới bệnh. Nói chung trong vụ xuân và vụ mùa nếu cấy muộn, lúa trổ vào trung tuần tháng 5 đầu tháng 6 hoặc từ hạ tuần tháng 10 đến tháng 11 bệnh sẽ phát triển mạnh phá hại nặng. Cấy muộn bệnh thường nặng hơn và ảnh hưởng nhiều tới năng suất

phong-tru-benh-dom-lua

Vì vậy cần những biện pháp phòng trừ bệnh:

  • Xử lý hạt giống
  • Chăm sóc mạ thật tốt, xanh. Cấy mạ đụng độ tuổi, cấy đúng thời vụ, không cấy muộn nhất là các giống mẫm cảm bệnh, dài ngày trong vụ mùa
  • Cải tạo đất, đảm bảo hệ thống tưới tiêu thuận lợi
  • Bón phân đầy đủ và hợp lý theo từng giống lúa, từng chân đất. Đây là một biện pháp rất quan trọng. Bón phân chuồng ít nhất phải chiếm 30% so với lượng đạm toàn bộ. Dành một lượng nhỏ phân chuồng hoại mục để bón thúc đòng

Phân đạm hóa học bón rải ba lần (lót, thúc để, đón dòng). Khi bón đạm đón đòng cần bón kết hợp với kali. Nói chung phân lân và đạm cần bón cân đối

Trên đất chua, cần bón một lượng vôi nhất đinh để cải tạo đất, điều chỉnh đọ pH thích hợp cho lúa phát triển

  • Điều tiết nước hợp lý: Không để lúa bị hạn nhất là giai đoạn làm đòng trở đi hoặc giai đoạn mạ. Đồng thời cũng không để ruộng ngập úng quá nhiều
  • Khi bệnh phát hiện sớm, gặp thời tiết biến động thất thường bệnh phát triển nhanh, cần kịp thời phòng chữa bệnh ngay từ ban đầu. Ở giai đoạn đẻ – đòng non nếu cây đã bị bệnh ta cần tác động các biện pháp giúp rễ phát triển mạnh, lúa phục hồi nhanh. Giữ mực nước ruộng điều hòa, nông 5 – 10cm. bón thêm vôi (4-5 tạ/ha). Làm cỏ sục bùn nhẹ, thay nước, sau đó bón thúc phân chuồng hoại (2 – 3 tấn/ha). Nếu không có phân chuồng có thể bón NPK theo tỷ lệ 2:1:2 (tương đương lượng bón đạm 60 – 80kg/ha). Nếu bón đòng ở giai đoạn trổ cần bón NPK theo tỷ lệ 1:1:2
  • Có thể dùng một số thuốc trừ nấm…